Virginie Hartley

Mae Virginie Hartley yn arlunydd, dylunydd, ffotograffydd ac ieithydd.

Mae Virginie Hartley yn arlunydd amryddawn ac yn ieithydd. Ganwyd a magwyd hi yng Nghorsica, astudiodd Siapanaeg a Saesneg yn Lyon. Denodd ei chariad at yr iaith Saesneg a’r traddodiad peintio Prydeinig hi i Lundain i astudio darlunio. Mae bywyd artistig llwyddiannus yr wythdegau canol yn ffynhonnell ffrwythlon o ysbrydoliaeth i’w portreadau o gerddorion, dawnswyr ac actorion. Mae’n creu portreadau, lluniadau a murluniau ar ystod eang o bynciau gan ddefnyddio cyfryngau traddodiadol. Mae ei phortreadau’n cael eu peintio o fywyd neu o ffotograffau mae’n eu cymryd neu o frasluniau. Mae ei chleientiaid yn cynnwys y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, Kodak a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Symudodd Virginie i Sir Fynwy ym 1993 ac mae bywyd yn Sir Fynwy yn cynnig ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth iddi. Bellach yn fam falch i ddau o fechgyn yn eu harddegau, mae’n dal i beintio a chreu gwaith celf digidol wedi ei gomisiynu, ynghyd â bod yn aelod gweithgar o’r gymuned leol.

Yn 2010 gofynnwyd iddi gynnig cyfeiriad artistig i grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Gyfun Sir Fynwy. Cymerodd hwn ffurf murlun paentiedig ar thema ‘Hawliau’r plentyn’. Enillodd eu hymdrechion wobr Cymru a gwobr rhanbarthol mewn cystadleuaeth a noddwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Ym Mehefin 2011 roedd wrth ei bodd pan gafodd y cyfle i gyfrannu at beintio murlun arall yn yr ysgol.

Rwyf wrth fy modd yn arsylwi ar bobl a rhannu fy mwynhad o’r hyn sydd o’m hamgylch drwy ddefnyddio pa gyfrwng bynnag sy’n ymddangos fwyaf priodol. Mae hefyd yn ffynhonnell o bleser mawr i mi rannu fy ngwybodaeth am Gelf a Ffrangeg â dysgwyr eraill o bob oed a chefndir.’

I weld enghraifft o’i gwaith ac o gomisiynu gwaith celf, ewch i’w gwefan:
website link

Useful Information

Virginie Hartley

Owner/Manager: Oak Grove Studios

4 Oak Grove Monmouth Monmouthshire NP25 5PY United Kingdom
phone: 01600 712850 fax:

News & Special Offers

Opening Times

Virginie Hartley Statistics: 7 click throughs, 391 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community