Beavan Family Butchers

Cigydd teuluol yn y Fenni, sy'n gwerthu cig eidion, cig oen a phorc a gynhyrchwyd gartref, ar eu fferm yn Llanwytherin

Cigydd teuluol yn y Fenni, sy’n gwerthu cig eidion, cig oen a phorc a gynhyrchwyd gartref, ar eu fferm yn Llanwytherin. Roedd eu fferm, Trerhew Fawr, ar raglen y BBC ‘Lambing Live’.

Useful Information

Beavan Family Butchers

Owner/Manager: Huw and Jan Beavan

31a Hillcrest Road Abergavenny Monmouthshire NP25 5DR United Kingdom
phone: 01873 854668 fax:

News & Special Offers

Opening Times

Beavan Family Butchers Statistics: 69 click throughs, 478 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community