Richard Meyrick Guitars

Offerynnau cerdd wedi'u gwneud â llaw o bren cynaliadwy neu wedi'i adfer, lle bynnag y bo'n bosibl.

Gitarau, iwcalilis ac offerynnau gwerin wedi’u gwneud â llaw o bren cynaliadwy neu wedi’i adfer, lle bynnag y bo’n bosibl.

Roedd yn anochel mai gwneud gitarau y byddwn, rhwng fy niddordeb yn y gitâr a’r ffaith fy mod wastad wedi mwynhau gwneud pethau o bren! Astudiais dechnoleg offerynnau cerddorol yn Llundain ond roedd yn well gennyf ddychwelyd i gefn gwlad Sir Fynwy i arfer fy nghrefft a bellach rwy’n adeiladu ac atgyweirio gitarau arbennig ac offerynnau cribellog eraill

Rwy’n gwneud gwaith â comisiwn a gallaf lunio gitâr o unrhyw seinbren, ond o brofiad credaf fod rhai coed yn fwy addas yn weledol, yn foesegol ac o ran acwsteg. Mae gan lawer o’m gitarau, seinfwrdd a chyplysnod o Ffynidwydden Ewropeaidd gyda choeden gnau Ffrengig ar gyfer y corff – mae lliw siocled cryf y goeden gnau Ffrengig yn ychwanegu at brydferthwch gweledol yr offeryn ac mae ganddo briodweddau acwstig ardderchog. Rwy’n defnyddio coed cynhenid lleol, ble bynnag y bo hynny’n bosibl.

Mae pob offeryn yn cael ei wneud â llaw yn Ôl gofynion y cwsmer o ran chwarae a chynlluniau esthetig ac mae’r cynnyrch gorffenedig yn offeryn unigryw o waith crefft cywrain gydag ansawdd tÔn cyfoethog.

Gitarau acwstig a thrydan, iwcalilis ac offerynnau gwerin

Useful Information

Richard Meyrick Guitars

Owner/Manager: Richard Meyrick

Craft Renaissance, Kemeys Commander, Brynbuga Monmouthshire NP15 1JU United Kingdom
phone: fax:

News & Special Offers

Opening Times

Richard Meyrick Guitars Statistics: 0 click throughs, 752 views since start of 2019

© copyright 2019 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community