Wye Valley Woodturning

Rwy'n gweithio yn Nhrefynwy ac mae gen i gefndir yn y maes peirianneg. Cefais fy ysbrydoli i ddechrau turnio coed gan ffrind agos a oedd yn feistr ar y grefft saer coed a thurnio coed.

Rwy’n gweithio yn Nhrefynwy ac mae gen i gefndir yn y maes peirianneg. Cefais fy ysbrydoli i ddechrau turnio coed gan ffrind agos a oedd yn feistr ar y grefft saer coed a thurnio coed.

Pren brodorol o Gymru sy’n cael ei ddefnyddio fwyaf yn fy ngwaith, a daw llawer ohono o Ddyffryn Gwy.

Rwy’n turnio amrywiaeth o eitemau yn cynnwys powlenni, llestri a phennau. Mae angen cryn ofal a sylw manwl wrth fynd ati i durnio ac rwy’n defnyddio amrywiaeth o ddulliau i orffen yr eitemau i safon uchel iawn. Rwy’n llofnodi gwaelod mwyafrif y darnau.

Mae pren yn ddefnydd hyfryd, naturiol, ac, yn fy marn i, wedi ei durnio fe ddaw yn ddarn o gelf sy’n gyffyrddol iawn.

Useful Information

Wye Valley Woodturning

Owner/Manager: Andrew James

17 Kingswood Road Monmouth Monmouthshire NP25 5BX United Kingdom
phone: 01600715107 fax:

News & Special Offers

Opening Times

Wye Valley Woodturning Statistics: 8 click throughs, 529 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community