Absolute Metal

Arlunydd metel a pheiriannydd mecanyddol talentog yw Terry Mould. Gwelwyd ei robotiaid arswydus mewn cystadlaethau teledu fel Robot Wars a Mechcanibals

Arlunydd metelau a pheiriannydd mecanyddol talentog yw Terry Mould. Gwelwyd ei robotiaid arswydus mewn cystadlaethau teledu fel Robot Wars a Mechcanibals.

Mae'n creu cerfluniau metel diddorol ar gyfer gerddi, mannau cyhoeddus ac ar gyfer y cartref. Mae nifer ohonynt yn weithiau symudol sy'n cael eu gyrru gan wynt neu ddŵr, e.e. dreigiau ac adar tân dramatig neu dywysoges hynod sy'n plygu i gusanu broga. Mewn darn sy'n mynegi marwoldeb dynol, mae awelon yn symud y darnau tuag at y foment y mae ‘amser yn dod i ben’.

“Fydda i byth yn gwneud yr un peth ddwywaith. Fy nod yw creu gwaith celfyddydol ar gyfer pob cleient neu gasglwr - rhywbeth sy'n ysbrydoli, syfrdanu a rhoi pleser.”

Ar gael:
Estron Designs
Craft Renaissance Gallery, Brynbuga

Useful Information

Absolute Metal

Owner/Manager: Terry Mould

Craft Renaissance, Kemeys Commander Brynbuga Monmouthshire NP15 1LU United Kingdom
phone: 07890 896917 fax:

News & Special Offers

Opening Times

Absolute Metal Statistics: 10 click throughs, 551 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community