Antoinette's Bakery

Cacennau a danteithion cartref fel cacennau bach tartenni Bakewell, brownis, bisgedi, teisennau `Berffro, sgonau, picau bach a macarŵns a'r cyfan oll o waith llaw.

Popty newydd dan ofal un ferch yw Antoinette’s yng Nghas-gwent. Mae’n pobi ystod eang iawn o ddanteithion ffres yn cynnwys cacennau bach, sgonau a macarŵns wedi eu gwneud i’w archebu.
Mae Antoinette’s hefyd yn arbenigo mewn arlwyo ar gyfer Partis Te a the prynhawn traddodiadol, gydag amrywiaeth o de coeth sydd at flas pawb a dewis o fwydlen eang y popty. Gellir addasu partis te yn llawn i fodloni anghenion unigol, a chynnig profiad hollol unigryw bob tro! Mae Antoinette’s yn medru cynnig gwasanaethau eraill, yn cynnwys llogi offer ac addurno cacennau ar gyfer dathliadau yn Ôl yr achlysur.

Mae Antoinette’s yn medru cynnig gwasanaethau eraill, yn cynnwys llogi offer ac addurno cacennau ar gyfer dathliadau yn Ôl yr achlysur.

Rwyf yn ymdrechu i ddefnyddio’r cynhwysion gorau ac yn gwneud popeth â llaw o’r cam cyntaf un. Rwyf yn ceisio PEIDIO ag ychwanegu unrhyw gynhwysion artiffisial i fy nghynnyrch trwy ddefnyddio ychwanegion a lliwiau hollol naturiol. Rwyf yn frwd dros gacennau cartref traddodiadol a the go iawn ac rwyf am rannu’r fath frwdfrydedd gyda chymaint â phosib o bobl - rwyf am ailgyflwyno Te Prynhawn, ynghyd â tsieni go iawn a standiau cacennau cain!

Mae fy nghynnyrch yn cael eu gwneud i’w archebu yn bennaf ac rwyf hefyd yn mynychu rhai marchnadoedd Amaethwyr a marchnadoedd Crefft yn yr ardal- gweler y wefan, neu beth am roi clic ar fy nhudalennau Facebook i weld y rhestr ddiweddaraf.

Useful Information

Antoinette's Bakery

Owner/Manager: Victoria Jones

7a Ols Bulwark Road Chepstow Monmouthshire NP16 5JF Wales
phone: 07703047224 fax:

News & Special Offers

Antoinette's Bakery serves Other

Opening Times

Antoinette's Bakery Statistics: 8 click throughs, 533 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community