White Castle Vineyard

Ein nod yw cynhyrchu Gwinoedd Uchel eu Hansawdd o Gymru

Mae’r winllan 5 erw sy’n wynebu’r de wedi ei lleoli yng nghefn gwlad godidog Sir Fynwy. Cafodd y winllan ei phlannu mewn dau gam, Mai 2009 a Mai 2010 a thyfir chwe gwahanol fath, sef Pinot Noir, Regent, Rondo, Seyval Blanc, Phoenix a Siegerrebe, ac mae iddi gyfanswm o 4,500 o winwydd. Mae’r winllan ar lethr raddol sy’n arwain at nant mewn dyffryn cysgodol.

Ein nod yw cynhyrchu amrywiaeth o winoedd uchel eu hansawdd drwy lynu at arferion gwinwyddaeth o’r radd flaenaf.

Bydd Y Winllan ar agor i’r cyhoedd o fis Mai 2011 a bydd y gwinoedd cyntaf ar werth o fis Mai 2012.

Useful Information

White Castle Vineyard

Owner/Manager: Robb Merchant

Llanvetherine Abergavenny Monmouthshire NP7 8RA Wales
phone: 01873 821443 fax:

News & Special Offers

White Castle Vineyard serves

Opening Times

White Castle Vineyard Statistics: 0 click throughs, 498 views since start of 2018

© copyright 2018 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community