Aim Higher

Aim Higher was founded by Stephen Jones and is based in the heart of Snowdonia in North Wales.
A qualified Summer and Winter Mountain Leader as well as a former Royal Marine and Military Ski Instructor, Stephen has a wealth of experience which has given him an insight into many methods of teaching and instructing. Also a holder of the Single Pitch climbing Award (SPA), Stephen is able to offer a variety of climbing experiences both on indoor climbing walls and outside on rock. Accreditations include the AALS -Adventure Activities Licence and a member of MTA - Mountain Training Association.
A fluent Welsh speaker, Stephen is keen to promote the Welsh language, history, attractions and communities of Wales and Snowdonia in particular.

Mae Aim Higher wedi ei sefydlu gan Stephen Jones
Mae Stephen gyda cymhwyster Arweinydd Mynydd Haf a Gaeaf yn ogystal a phrofiad milwrol yn y Royal Marines ac hefyd fel hyfforddwr sgio. Mae blynyddoedd o weithio yn y mynyddoedd gyda grwpiau gwahanol wedi galluogi Stephen i ddysgu ei grefft ac i ddysgu dulliau gwahanol o sgiliau mynydd. Yn ogystal, mae gan Stephen y cymhwyster Gwobr Dringen Sengl (SPA). Mae hwn yn galluogi iddo gynnig profiadau dringo ar waliau dan do ac hefyd tu allan ar graig.
Achrediaidau yn cynnwys AALS -Adventure Activities Licence ac yn aelod o MTA - Mountain Training Association.
Cymraeg yw prif iath Stephen ac mae’n awyddus i hysbysu y iaith Gymraeg ac hanes yr ardaloedd. Mae hefyd yn awyddus I hysbysu atyniadau a chymunedau Cymru ac Eryri yn arbennig.

Useful Information

Aim Higher

Manager/ Contact Person: Stephen Jones

Tregarth Bethesda Gwynedd LL57 Wales
phone: 07877902624 fax:

News & Special Offers

Tariff

When?

Aim Higher Statistics: 59 click throughs, 1209 views since start of 2019

© copyright 2019 Your Tourism Community :: Design by Yvonne Tsang & Kate Watkiss. Powered by Your Tourism Community